Rytmik för små drakar kan delas upp i två olika kategorier:

Babyrytmik för 0 -1 år med föräldrar:

Hej du lilla och hej du stora! Jag ser dig och du ser mig! Vi sjunger och spelar, ramsar, busar och dansar med våra minsta. Det blir en härlig stund av gemensamt skapande och glädje över att mötas i musikens och rörelsens värld. Max 20 barn + ca 1 vuxen/barn. Ca 30-35 min/grupp

Och för de lite större ca 1-5 år:

RYTMIK FÖR SMÅ DRAKAR är ett pedagogiskt rytmikprogram där vi sjunger, spelar, dansar och har kul  tillsammans. Genom rytmiken tränar vi motorik, socialt samspel, rumsuppfattning, kommunikation, språk, lyssning mm.

Här går det att välja tema – kanske har ni något särskilt ni fokuserar på? Då fångar jag upp och bygger mitt program kring det, eller så kommer jag med ett förslag till er! Det kan vara tex småkrypsrytmik, vattenrytmik, trafik, instrument, djungel eller så utgår jag från någon barnbok och skapar rytmikstunden kring den.

Ca 20-25 barn i varje grupp brukar vara lagom, lite skiftande vad det är för ålder.  På en förmiddag brukar man hinna med två grupper.

Pris: 5000kr + resa för en eller två rytmikstunder samma dag i samma lokal. Helgpris: 6000kr

SKAPANDE FÖRSKOLA! Det går fint att beställa Rytmik för små drakar som skapande förskola – program. Tillsammans gör vi ett fördjupande upplägg som passar er. De små barnen behöver ofta fler träffar än bara en för att bli trygga, hinna reflektera och hinna lära sig sånger och rörelser.

Vad är rytmik?

En metod för inlärning och upplevelse av musik. För att nå olika musikaliska mål använder man kroppen och rörelsen. Även om rytmikmetoden i grund och botten är en musikpedagogik kan man genom arbetssättet också nå en utveckling på många andra områden som är viktiga för individen att ha med sig i livet. Dessa områden kan vara:

  • fysiska – tex motorik, koordination och kroppskännedom
  • intellektuella – tex perception, koncentration och fantasi
  • emotionella – som känslor och uttryck
  • sociala – tex självkännedom och samarbete

Musiken i sig är en enastående positiv kraft som jag försöker förmedla genom rörelse och genom att tänka i ett helhetsperspektiv så att alla sinnena och kroppen används. Glädje, lust och kreativitet är röda trådar i allt mitt arbete!