Rytmik för små drakar kan delas upp i några olika kategorier:

Babyrytmik för 0 -1 år med föräldrar:

Hej du lilla och hej du stora! Jag ser dig och du ser mig! Vi sjunger och spelar, ramsar, busar och dansar med våra minsta. Det blir en härlig stund av gemensamt skapande och glädje över att mötas i musikens och rörelsens värld. Max 20 barn + ca 1 vuxen/barn

Och för de lite större ca 1-5 år:

Lill-Drakis, mellandraken Barbro, stora Tyrannosaurus Rex och Karin kommer ut till ert bibliotek eller förskola och har ca 40 minuters rytmik, sång, spel och rörelse. Vi flyger som drakar, räddar prinsar och prinsessor ur höga sagoberget och landar så småningom glada och lite mer säkra inom områdena rumsuppfattning, räkning, färger, motorik, lyssning mm! Ca 20-25 barn i varje grupp brukar vara lagom, lite skiftande vad det är för ålder.  På en förmiddag brukar man hinna med två grupper.

 

Vad är rytmik?

En metod för inlärning och upplevelse av musik. För att nå olika musikaliska mål använder man kroppen och rörelsen. Även om rytmikmetoden i grund och botten är en musikpedagogik kan man genom arbetssättet också nå en utveckling på många andra områden som är viktiga för individen att ha med sig i livet. Dessa områden kan vara:

  • fysiska – tex motorik, koordination och kroppskännedom
  • intellektuella – tex perception, koncentration och fantasi
  • emotionella – som känslor och uttryck
  • sociala – tex självkännedom och samarbete

Musiken i sig är en enastående positiv kraft som jag försöker förmedla genom rörelse och genom att tänka i ett helhetsperspektiv så att alla sinnena och kroppen används. Glädje, lust och kreativitet är röda trådar i allt mitt arbete!